Jdi na obsah Jdi na menu

Školní metodik prevence

 

Příspěvky

Školní preventivní program proti kyberšikaně

30. 1. 2022

Informace nejen pro rodiče :

 

Časté omyly čili NENÍ PRAVDA, ŽE…

 

ten, kdo šikanuje, je vyšinutý jedinec…

 

… ten, kdo je týrán, si za to může sám…

 

… mému dítěti se to (být agresorem, být obětí) nemůže stát…

… přísná kázeň to vyřeší…

… je to jen kočkování, vždycky to bylo, není to žádný problém…

… taková je doba, nedá se s tím nic dělat…

… není to moje věc, ať si to vyřeší tam, kde se to děje…

… vše se vyřeší změnou skupiny (třídy, školy)…

… ostatní ze skupiny (ze třídy) do toho netahejte, ti za nic nemůžou, nic nezmění a nic neřeknou, protože přece nebudou bonzovat…

 
 
Celý příspěvek

Krizový plán řešení šikany (školní rok 2021-22)

30. 1. 2022

Postup školy při zjištění šikany na škole 

 Situace, které škola zvládne řešit sama:

1) Pokud mají pracovníci školy, rodiče či žáci podezření na šikanu neprodleně toto své podezření sdělí metodikovi prevence. 

2) Třídní učitel s metodikem prevence zahájí šetření: 

a) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s obětmi 

b) nalezení vhodných svědků 

c) individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky 

d) zajištění ochrany obětem 

e) individuální rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

 
 
Celý příspěvek

Program proti šikanování včetně krizového plánu

30. 1. 2022

Tento program vychází z metodického pokynu č. j. 24 246/2008-6 a metodického doporučení k primární prevenci č. j. 21291/2010-28.                

Škola jej zpracovává jako nedílnou součást preventivního programu. 

 
Celý příspěvek

Školní preventivní program pro školní rok 2021/2022

30. 1. 2022

Škola: Základní škola Drtinovo nám. 121

Školní rok: 2021/ 2022

Školní preventivní tým: 

●metodik prevence: Mgr. Gabriela Melicharová

●výchovný poradce: Mgr. Jitka Horká    

●ředitel školy: Mgr. Jiří Hejk 

●všichni pedagogičtí pracovníci jsou též zapojeni a seznámeni s preventivním programem 

Pro letošní školní rok plánujeme preventivní programy ve spolupráci s PPP Náchod a metodičkou prevence N.Hendrichovou.

 
 
Celý příspěvek