Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu na školní rok 2019/2020


ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121
Drtinovo náměstí 121
54701, Náchod
tel. ředitel: 491814790 / 777217949
tel. sborovna: 491426581
e-mail: hejk@zs-nachod.cz

web: http://www.zs-nachod.cz

 

Termín zápisu: 4. a 5. 4. 2019, 14.00 – 17.00 hodin v budově školy

 

Věk dítěte –  6 let k 31. 8. 2019:
dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013,
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

Věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2019:
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře.

 

Formální část zápisu:

- zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.

- obdrží registrační číslo dítěte.

- předloží svůj průkaz totožnosti.

- předloží rodný list dítěte.

- zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2019.
 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237,547 01 Náchod, 3.nadzemní podlaží


 

CO MUSÍ DÍTĚ K ZÁPISU UMĚT A ZVLÁDNOUT?
Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!!
PROČ? Vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá, pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce)


Pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš erudovaný pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit :-)

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU! A CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?

 

- nadstandardní zázemí (materiální i výukové)

- skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima

- školní asistent, který se může žákům věnovat i po skončení řádného vyučování

- dobré vybavení ICT

- krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby herními prvky (minifotbálky, air – hockey, sedací odpočinkové zóny),

- obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy i externími organizacemi (Déčko Náchod apod.)

- projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže

- prevence  sociálně patologických jevů

- zábavná školní družina

- lyžařské výcviky, časté pobyty v přírodě, vícedenní výlety

- plavání od 1. ročníku

- a mnoho dalších aktivit


Ale hlavně klidná a přátelská atmosféra mezi všemi z naší školy!!

 

Příspěvky

Zápis na školní rok 2021/2022

31. 3. 2021

Vše naleznete v tomto článku...

 
Celý příspěvek

Směrnice o přijímání dětí ve školním roce 2019/2020

11. 3. 2019

SMĚRNICE   PRO    PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ   K   ZÁKLADNÍMU    VZDĚLÁVÁNÍ

PRO   ŠKOLNÍ   ROK   2019/20

                    

 

Přijímání dětí k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve

znění pozdějších předpisů.

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Více v článku...

 

 
Celý příspěvek

Jak poznat zralost dítěte pro školu

10. 2. 2017

V článku naleznete informace, jak poznat zralost dítěte pro školní docházku...

 
Celý příspěvek