Jdi na obsah Jdi na menu

Šablony OP VVV

logolink.jpg

 

 

 

 

 

 

Projekt Šablony Pro ZŠ Drtinovo Náměstí, Náchod

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006495

Realizace 1. 9. 2017 - 31.8. 2019

Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 489 348,- Kč.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

1. Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

 

Projekt Šablony Pro ZŠ Drtinovo Náměstí, Náchod je spolufinancován Evropskou unií.