Jdi na obsah Jdi na menu

Odkazy na online výuku:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFbPQ8kxIEzmr3XRmNCJ8ZnOZvT6wLhJ9JR_0YvNBFI/edit#gid=0

 

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022
           
Registrační číslo Výsledek zápisu
1KHAD Zapsán do 1. ročníku
335EQ Zapsán do 1. ročníku
499W0 Zapsán do 1. ročníku
4DFIK Zapsán do 1. ročníku
4DMBH Zapsán do 1. ročníku
5FIW9 Zapsán do 1. ročníku
88S1Q Zapsán do 1. ročníku
8G6R6 Zapsán do 1. ročníku
8X012 Zapsán do 1. ročníku
BSZIJ Zapsán do 1. ročníku
C3GDI Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
GVJVQ Zapsán do 1. ročníku
H7PO3 Zapsán do 1. ročníku
HYCVC Zapsán do 1. ročníku
HYOLI Zapsán do 1. ročníku
IB3ZP Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
IWML1 Neuzavřený zápis
JGDM7 Zapsán do 1. ročníku
KL2T4 Zapsán do 1. ročníku
KVR6Y Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
LIL3Q Zapsán do 1. ročníku
MBWQX Zapsán do 1. ročníku
NM3IG Zapsán do 1. ročníku
O1G57 Zapsán do 1. ročníku
O96GL Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
Q1AYS Neuzavřený zápis
QN2FR Zapsán do 1. ročníku
RHSH3 Zapsán do 1. ročníku
RLT3I Zapsán do 1. ročníku
RYYQG Zapsán do 1. ročníku
SO4R2 Zapsán do 1. ročníku
T7M7L Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
UA0C5 Zapsán do 1. ročníku
XCXGF Zapsán do 1. ročníku
XMN89 Zapsán do 1. ročníku
YE3QH Zapsán do 1. ročníku
YZ6UA Zapsán do 1. ročníku
Počet uchazečů: 37
 
Z tohoto seznamu jsou tito uchazeči duplicitně zapsaní na jinou ZŠ - 1KHAD, RLT3I, RYYQG, MBWQX - u těchto čtyř uchazečů předpokládáme nástup na druhou uvedenou ZŠ. Od září s nimi tedy nepočítáme.
 
Uchazeče s odkladem budu tento týden obvolávat a dohodneme se na předání Rozhodnutí o odkladu, případně na termínu doplnění příslušných dokumentů.
 
Pro rodiče budoucích prvňáčků plánujeme schůzku ve škole. Vše bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Určitě Vás budeme ještě kontaktovat. Předběžný termín je 16. června 2021 v 17:00.
 
Hezký den J. Hejk, ředitel školy
 

 

Informace k provozu školy od 12. dubna a k testování žáků

 

Informace k provozu školy a testování od 12. 4. 2021

 

Provoz školy:

Žáci musí po celou dobu ve škole nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 

Od 12. dubna startuje rotační výuka. 

V liché týdny:

- 3., 4. a 5. třída  chodí do školy. Učí se dle standardního rozvrhu ve škole.
- 1. a 2. třída se učí distančně dle daného rozpisu

V sudé týdny:

- 3., 4. a 5. třída se učí distančně dle daného rozpisu.

- 1. a 2. třída chodí do školy. Učí se dle standardního rozvrhu ve škole.

Výjimku z rotační výuky mají žáci, jejichž rodiče spadají do této kategorie:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola, jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Tito žáci mohou být ve škole. Budou pracovat pod dohledem pověřených osob a účastnit se distančního vzdělávání se svojí třídou na počítačích školy.

 

Pokud do této kategorie spadáte, napište mi zprávu, že s vámi máme počítat. Zároveň mi pošlete i čas, kdy si dítě vyzvednete, nebo kdy odejde samo ze školy. Maximum je 16:15.

 

Školní družina

Funguje v sudých týdnech jen pro děti z 1. a 2. tříd. V lichých týdnech jen pro děti zaměstnanců ve výše uvedených profesích. Provoz družiny je ve standardním čase, včetně ranní družiny.

 

Školní asistent

Funguje v lichých týdnech bez omezení i v odpoledních hodinách. Žáci ale budou rozděleni do skupin podle kmenových tříd.

 

Školní jídelna

Funguje bez omezení. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosiče.  

Testování

Žáci budou testování každé pondělí a čtvrtek a to pouze ti, kteří budou přítomni ve škole. Testování je nezbytné k tomu, aby se žák mohl účastnit prezenční výuky. Testy bude poskytovat škola zdarma. Jsou to testy neinvazivní. Slabá tyčinka se vsouvá do nosní dírky - nemusí se zasouvat hluboko. Není to tedy stejné jako odběry v nemocnicích. Vyhodnocení je za 15 minut. Více v instruktážním videu. Pokud by si někdo chtěl přinést vlastní testy, můžeme to umožnit za dodržení určitých podmínek - v tomto případě mne kontaktujte. Škola ale jiné testy nehradí a testování musí proběhnout ve škole.

 

Žáci, kteří navštěvují ranní školní družinu budou testování hned po příchodu do ŠD.

 

Pokud chcete, můžete být testování osobně přítomni, ale považuji to za zbytečné.  

 

Testování ve škole je možné nahradit v těchto případech:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a

které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Více informací najdete zde: https://testovani.edu.cz/

 
 

Zápis na školní rok 2021/2022

31. 3. 2021

Vše naleznete v tomto článku...

 
Celý příspěvek

Děti pomáhají dětem

14. 1. 2021

Na naší škole proběhla sbírka pro Fond Sidus, která pomáhá zdravotně postiženým dětem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Projekt Plaveme spolu a bezpečně

5. 10. 2020

Dne 1.10. jsme se zúčastnili projektu Plaveme spolu a bezpečně v aquaparku v Kudowa - Zdróji. Cílem projektu bylo prohloubit spolupráci, navázat kontakt mezi dětmi z města Náchod a Kudowa - Zdrój a rozšířit znalosti o bezpečném koupání a poskytnutí první pomoci. Děti si vyzkoušely různé pomůcky a techniky na záchranu tonoucího, první pomoc, vodní hry a soutěže. Společná akce se nám velmi líbila, děti byly nadšené. Těšíme se na další spolupráci.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Kroužky 2020/2021

8. 9. 2020

Nabídka kroužků na rok 2020/2021

nabídka kroužků je dostupná zde...

 
Celý příspěvek

Šikovné ruce podruhé - Hospic Anežky České

19. 3. 2020

Šikovné ruce pro dobrou věc podruhé

 Až budete mít hotovo všechno, co jste si na začátku tohoto zvláštního prázdn(inov)ého období předsevzali, a až budete mít pocit, že to chce něco smysluplného, je tady nabídka pro všechny, kteří rádi tvoří. Tradiční každoroční akce Hospice Anežky České v Červeném Kostelci „Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem“. Pokud vyrábíte cokoli – od drobné bižuterie až po sochy v nadživotní velikosti, z vlny, papíru, železa, dřeva a jiných materiálu, pro užitek nebo pro radost, je třeba právě tento čas tím správným pro vaše šikovné ruce. Bližší informace: horka@zs-nachod.cz

Jitka Horká

 
Celý příspěvek

Šikovné ruce poprvé

19. 3. 2020

Šikovné ruce pro dobrou věc poprvé

Asi jste postřehli „rouškománii“ po celé České republice. Nemyslím tím jenom to, že roušky nejsou a že by je lidé potřebovali, ale především mám na mysli projevy solidarity, kdy ten, kdo umí a může, šije roušky pro ostatní. A nejste náhodou ten „kdo umí a může“? Pokud ano, pusťte se s chutí do toho. Iniciativa pro naší oblast je https://www.ochck.cz/ochranne-rousky.html, pomůžou s látkou, dovezou ji, hotové roušky odvezou, ani nemusíte vystrčit hlavu z domu. Stačí když ji a svoje šikovné ruce necháte u šicího stroje : ).

Děkuji všem, kteří umí, můžou a konají. Jitka Horká

 
Celý příspěvek

Hvězda orientu

10. 2. 2020

Taneční kroužek, který pracuje na škole již 14. rokem se zúčastnil soutěže Hvězda orientu, která se konala 1. – 2. února v Divadle J. Čížka. Děvčata pod jménem taneční skupiny No Princesses se svým nubijským folklórem v široké konkurenci z celé republiky nezapadla a vytančila si krásné druhé místo. Našim hvězdám, které zazářily na nebi orientálního tance gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Poděkování patří také náchodské firmě Darré a jejím švadlenkám za pomoc při šití kostýmů.

J. Horká

 

 
Celý příspěvek

Všeználek

8. 1. 2020

VŠEZNÁLEK pro předškoláčky

Srdečně zveme děti i rodiče na setkávání do  školy ZŠ Náchod, Drtinovo nám.121 (ve Starém Městě).

Děti  :

  • poznají prostředí školy

  • prohlédnou si třídy, školní družinu, tělocvičnu, jídelnu

  • vyzkouší si práci v lavicích

  • poznají nové kamarády

  • procvičí si cviky na hrubou i jemnou motoriku

  • nezůstane stranou ani smyslové vnímání, paměť, matematická představivost

Kdy? :  30. ledna 2020, 15-16 hod., 27. února 2020 a 26. března 2020

S sebou: přezůvky a pastelky,  pravidelná účast není podmínkou

 
 
Celý příspěvek

Domov sv. Josefa v Žirči

19. 12. 2019

Dnes jsme předali dárečky z Vánoční sbírky. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli k radosti druhých. 

G. Melicharová

 
Celý příspěvek

Návštěva v Betanii

18. 12. 2019

Žáci naší školy byli popřát krásné Vánoce obyvatelům Betanie. Přinesli vyrobený betlém, malé dárečky a zazpívali koledy. Doufáme, že toto setkání přineslo radost do předvánočního času.

G. Melicharová

 
Celý příspěvek