Jdi na obsah Jdi na menu

tvorba DUM

Základní škola Drtinovo náměstí 121, Náchod zpracovala v rámci šablony III/2 tyto DUMY pro:

 Anglický jazyk: autor: Tereza Vítková 40 DUM, Mgr. Jana Klugarová 20 DUM

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník

Téma1: The house (The house, the parts of house, furniture and furnishings, crosswords, tests, animals, numbers, colours, my family, London, program SMART...)

Téma2: Nouns (Animals, Coulour,...)

Téma3: Verbs (Days, Months, Can, Sports time, Whats the weather like?,...)

Přírodověda, Prvouka: autor: Mgr. Pavla Hilmanová 12 DUM, Mgr. Jana Kohnheiserová 2 DUM, Mgr. Věra Burdychová 5 DUM, Tereza Vítková 1 DUM

3. ročník, 4. ročník, 5. ročník

Téma: Živočichové v různých ročních obdobích (Domácí zvířata, Bobr - stavba těla, adaptace, osmisměrka, stopy, potravní řetězce, tajenka, pracovní listy...)

Český jazyk: autor: Mgr. Martina Hurdálková 20 DUM

1. ročník

Téma: Hlásky (A,E,I,O,U,G,F,CH,Ř,Ž, S,L,M,P,Tpracovní listy),

             slabiky bě,pě,vě,mě,di ti ni, dě tě ně,

Český jazyk: autor: Mgr. Eva Bachtíková 10 DUM, Tereza Vítková 7 DUM, Mgr. Martina Hurdálková 3 DUM

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Téma: Souhlásky (opakování, procvičování, pracovní listy...)

             druhy vět, hra na rybáře, párové souhlásky, slabikotvorné r, výjmenovaná slova

NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNEME DUMY OSTATNÍM PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR.

e-mailový kontakt:   zs.staremesto@tiscali.cz