Jdi na obsah Jdi na menu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

 loga_celek.png

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121, 547 01  Náchod

 

1.Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč – ve vztahu k ŠVP?  

   Do cíle projektu řadíme zkvalitnění výuky prostřednictvím činností při využití moderních digitálních technologií, aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.  Podpoříme rozvoj individuálních schopností a dovedností žáků se specifickými vzdělávacími  potřebami i  žáků nadaných. Žáci budou vedeni k efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování zjištěných informací pomocí digitálních technologií.

   Cílem je individuální a kvalitnější přístup pedagogických pracovníků,  který zajistíme metodickým vzděláváním a  proškolením  pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

   Dalším cílem je vytvoření 3 sad pro výuku cizího jazyka a 3 sad pro výuku českého jazyka pomocí digitálních technologií.

   Posledním velkým cílem je vybavenost naší školy. Nutně potřebujeme zmodernizovat učebnu pro kvalitnější výuku informatiky, nové výukové programy, popř. zakoupit interaktivní tabuli.  

 

Témata:

Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií. (individualizace hodiny informační technologie, čtenářská gramotnost s využitím digitálních technologií, individualizace hodiny cizího jazyka)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  (vytvoření 3 sad pro výuku cizího jazyka a vytvoření 3 sad pro výuku českého jazyka prostřednictvím moderních digitálních technologií) 

 

2. Kolik žáků bude mít prospěch z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit?

žáci 4. a 5. ročníku (III/1 informační technologie, III/1 anglický jazyk)

57 žáků (III/2 – 3 sady český jazyk)

žáci 2. – 4. ročníku (III/2 – 3 sady anglický jazyk)

20 žáků  (III/1 čtenářská gramotnost)

 

3. Kolik pedagogických pracovníků bude mít prospěch z toho, že se zapojí do klíčových aktivit?  

   Zapojíme všechny pedagogy. (10)

4. Jaký bude konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme?

   Vytvoříme 3 sady vzdělávacích materiálů  pro výuku cizího jazyka, v každé sadě bude minimálně 20 DUM, pilotně ověřených v rámci běžné výuky, 3 sady vzdělávacích materiálů pro výuku českého jazyka, matematiky a prvouky, v každé sadě bude minimálně 20 DUM, pilotně ověřených v běžné výuce.

   Výsledkem budou metodicky proškolení pedagogičtí pracovníci, kteří budou zavádět pedagogické metody, které zohledňují individuální potřeby žáků a nebo podporují nadané žáky v dalším vzdělávání. Zvýšení účinnosti práce se žáky v uvedených tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Žáci budou vedeni k rozvoji schopností, lepší komunikaci, individuálnímu procvičování i opakování již probraného učiva.

   Dosáhneme nového vybavení učebny a následné  plné využívání moderních digitálních technologií ve výuce.

5. Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak tato změna bude hodnocena?

   Změny budou patrné ve výsledcích prací žáků. Pokud se cíl projektu vydaří, výuka by měla být kvalitnější, zábavnější a motivační pro žáky ZŠ. Žáci by měli získat nové zkušenosti, zážitky a své vědomosti si dostatečně upevnit a rozšířit.

  

učitelé ZŠ

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář