Jdi na obsah Jdi na menu

HODNOCENÍ PROJEKTU

Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím činností při vyučování  moderních digitálních technologií. Druhým cílem byl  individuální a kvalitnější přístup pedagogů dosažený vzděláváním a proškolením pedag. pracovníků. Třetí cíl byl vytvořit 6 sad DUM, které se budou používat nadále při výuce a budou k dispozici dalším pedagogům. Posledním cílem bylo zmodernizování počítačové učebny a modernější vybavení tříd školy.

V našem projektu „Individuální přístup“ jsme těchto cílů dosáhli. Mohli jsme individualizovat výuku informatiky a anglického jazyka. Proškolili jsme pedagogické pracovníky, zejména kurz zaměřený na práci s interaktivní tabulí byl velkým přínosem. Vytvořili jsme 6 sad DUM. Vybavili jsme počítačovou učebnu moderními počítači, novými výukovými programy, LCD televizorem a třídy jsme vybavili moderní ICT technologií.

Přínos projektu pro žáky vidíme zejména v práci s moderní technikou. Vzrostl zájem o učení, zvýšila se aktivita při práci na interaktivní tabuli a efektivita práce při rozdělených hodinách.

Uvítali jsme finanční odměny za kvalitní a pečlivou práci, kterou odvedli pedagogové školy a potěšilo nás, že jsme mohli vytvořit vzdělávací materiály přímo pro naší školu a naše výstupy do ŠVP.

Projekt pomohl zmodernizovat a rozšířit zastaralou vybavenost školy, zkvalitnit dovednosti pedagogů a přimět žáky k práci s moderní technikou, na kterou bychom bez něj neměli potřebné finance.