Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád školní zahrady a dvora

20. 9. 2016

PROVOZNÍ   ŘÁD  ŠKOLNÍ   ZAHRADY  A  DVORA

 

                      Venkovní vybavení je v souladu s ČSN EN 1176

  • 3 ks malých laviček

  • 4 ks velkých laviček

  • 1 ks malý zahradní domeček

  • 1 ks zahradní altán se stolem a lavicemi s úložným prostorem

  • 1 ks průlezka s houpačkou a skluzavkou

  • 1 ks houpačka duo


 

Školní zahrada a dvůr slouží pouze dětem navštěvující naši školu, není přístupná cizím návštěvníkům !

 

Zahrada: vybavení používají děti 1.-5. ročníku. Zahrada je uzavřená, vychovatelky i učitelky mají přehled o dětech.

Část je využívaná jako hřiště: plocha je zatravněná, použití zejména pro pohybové  a míčové hry, pro výuku tělesné výchovy, případně pro využití velké dopolední přestávky.

 

Asfaltový dvorek : používají děti ŠD i ZŠ k odpočinkovým činnostem o velké přestávce nebo po vyučování ,vždy za dozoru pedagogického pracovníka.

 

Před pobytem venku dozorující pedagog zkontroluje stav zahrady i stav vybavení /úrazová prevence /.

Pan školník od jara do podzimu denně kontroluje stav celé plochy zahrady a seče ji,  asfaltové části dvora dle potřeby uklízí, zametá, kropí, případné odpadky odnáší do popelnice.

V zimním období dle potřeby vyhrnuje sníh pro potřeby parkování os. aut a zásobování ŠJ.

 

Dětem není dovoleno otevírat velkou bránu, ani malou branku k řece!!! Odchod na WC nebo domů žáci nahlásí paní vychovatelce ( učitelce ).

 

Učitelky a vychovatelky zodpovídají za bezpečnost žáků při pohybu venku a dle toho  organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům (viz Pracovní řád pro zaměstnance škol)

 

Před ukončením pobytu žáků venku je povinností žáků i dozoru vrátit veškeré vybavení do původního stavu (polohy) a donesené náčiní či jiné pomůcky potřebné k volnočasovým činnostem odnést zpět do budovy (třídy či ŠD).

 

Pedagogický dozor zodpovídá za odchod žáků z uklizené zahrady a dvorku.

 

Pan školník denně zkontroluje uzavření hlavní brány a vchodu do budovy ze dvora.


                  

V Náchodě   dne 31. 8.2016                                                                 Mgr. J. Hejk, ředitel školy