Jdi na obsah Jdi na menu

Učební plán na školní rok 2017/2018

1. 9. 2017

Učební plán na školní rok 2017/2018

 

Vzdělávací

Předmět

Ročník

Celkem

oblast

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

9

8

8

8

42

Anglický jazyk

-

1

3

3

3

10

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a kom.techn.

Informatika

-

-

-

-

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

-

-

 

Vlastivěda

-

-

-

2

2

 

Přírodověda

-

-

-

2

1

14

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

12

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

0

Týdenní čas. dotace    +

dispon.čas.dot.

18+2

18+4

22+2

22+4

24+2

104+14

Celkem hodin

 

20

22

24

26

26

118