Jdi na obsah Jdi na menu

Nabídka bezplatné individuální podpory pro vaše děti od školního asistenta

1. 9. 2017

Jako zákonného zástupce naší školy Vás  informujeme o možnosti využít pomoc školního asistenta. Po konzultaci s vyučujícími Vám nabízíme pomoc s přípravou Vašeho dítěte na vyučování /napsání domácích úkolů, zopakování probraného učiva/.

Pokud s tím budete souhlasit, školní asistent se bude Vašemu dítěti po vyučování věnovat.  Navrhujeme Vám, že po vzájemné domluvě se školním asistentem a s Vaším písemným souhlasem bude Vaše dítě zůstávat ve škole i po ukončení řádné výuky dle rozvrhu třídy a pod dohledem asistenta si bude doplňovat domácí úkoly a upevňovat učivo.

Tato práce bude probíhat od pondělí do čtvrtka od 13.15 do 15.15hodin.

Můžete se rozhodnout, které dny chcete, aby dítě navštěvovalo školního asistenta. Lze též po dohodě poslat dítě domů dříve, pokud chodí na kroužky apod.

                         Mgr. Martina Hurdálková, školní asistent.

                        e-mail: hurdalkovamartina@seznam.cz                                  tel.číslo:606311209

 

…………………………………………………………………………………………………ODSTŘIHNOUT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SOUHLAS S INDIVIDUÁLNÍ PODPOROU ASISTENTA

Jako zákonný zástupce žáka/kyně………………………………………………………………………………………….

třídy………………………………., souhlasím s tím, aby mu/jí byla poskytnuta péče školního asistenta.

Jméno zákonného zástupce……………………………………………………………………………………………………..

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………

kontaktní telefonní číslo……………………………………………………………………………………………………………

podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ve dnech

PONDĚLÍ                     ANO         NE              od                   do

ÚTERÝ                         ANO         NE              od                   do

STŘEDA                      ANO         NE              od                   do

ČTVRTEK                    ANO        NE               od                   do