Jdi na obsah Jdi na menu

Dotazníkové šetření MAS Stolové hory

23. 10. 2017

Dobrý den,

dostává se Vám do rukou dotazník, jehož výsledky poslouží pro potřeby Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání v ORP Náchod. Cílem dokumentu je rozvoj spolupráce a komunikace různých aktérů
ve vzdělávání, podpořit rozvoj a kvalitu vzdělávání a všeobecně podpořit rozvoj školství v regionu jako takovém, tak i skrze reflexi na systém školství v naší republice jako takový. Snahou je docílit pozitivních změn v oblasti školství, které budou mít přínos i v rámci našeho regionu.

Dotazníky budou rozdány do všech škol v ORP Náchod zapojených do MAP rozvoje vzdělávání v ORP Náchod (vyjma škol v obcích Česká Čermná a Nový Hrádek, které spadají pod MAP vzdělávání pro ORP Dobruška).

 

Čemu mají posloužit výsledky?

Výsledky budou významným podkladem pro dokument MAP vzdělávání v ORP Náchod (v případě škol z města Náchod i pro potřeby Koncepce rozvoje školství ve městě Náchod). Na základě získaných odpovědí bude možné vysledovat pozitivní a negativní zjištění v řadě oblastí v důsledku čehož lze pak např. navrhnout konkrétní aktivity, aby se pozitivní prvky rozvíjely nadále a zároveň, aby došlo
k minimalizaci zjištěných negativních prvků/jevů. Dotazníky budou vyplňovány anonymně. Výsledky
z dotazníků budou prezentovány v agregované podobě v následujících formách:

1) Výsledky budou zpracovány v agregované podobě za celé řešené území MAP vzdělávání v ORP Náchod.

2) Výsledky budou zpracovány v agregované podobě za město Náchod pro potřeby Koncepce rozvoje školství ve městě Náchod (týká se pouze škol z města Náchoda).

3) Výsledky budou zpracovány v agregované (souhrnné) podobě za jednotlivé školy z řešeného území MAP vzdělávání v ORP Náchod a budou dány k dispozici ředitelům školy.

 

Individuální data za jednotlivé dotazníky nebudou nikde prezentována, budou sloužit pouze
pro potřeby zpracování agregovaných dat. Díky tomu bude zajištěna anonymita celého šetření.

 

Jaký bude harmonogram dotazování?

Dotazníky budou distribuovány v polovině října 2017. Termín pro vyplnění dotazníků je do 10. listopadu 2017.

 

Jaký bude způsob vyplňování dotazníků?

Dotazníky budou vyplňovány online. Každý dotazník má svůj vlastní odkaz, kde je možné jej elektronicky vyplnit.

Dotazník určený pro rodiče dětí navštěvujících ZŠ naleznete k vyplnění na následující adrese:

https://www.survio.com/survey/d/rodicena

 

Co bude následovat po skončení dotazníkového šetření?

Po provedeném dotazníkovém šetření budou data vyhodnocena a zpracována v podobě uvedené výše (viz Čemu mají posloužit výsledky). Výsledky budou zapracovány do dokumentu MAP vzdělávání v ORP Náchod a v případě náchodských škol do Koncepce rozvoje školství ve městě Náchod.

Po rozeslání výsledků na jednotlivé školy je možné se zájemci z řad ředitelů na každé škole uspořádat schůzku, kde lze zjištěné informace rozebrat, interpretovat a diskutovat.

Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci při vyplňování dotazníků.

Za realizační tým

Karel Turek

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář