Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis na školní rok 2021/2022

31. 3. 2021

Zápis na školní rok 2021-2022

Podrobné informace naleznete níže. Zde jsou souhrnné odkazy:

Informace k zápisu

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Směrnice k zápisu s kritérii k přijímání žáků a počtem otevíraných tříd

Zápis online

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebude ani v letošním roce možné organizovat zápisy do základních škol tak, jak jsme byli mnoho let zvyklí, přestože jsme v to do poslední chvíle doufali.

Zápisy proto s největší pravděpodobností proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Pokud by došlo ke zlepšení epidemiologické situace, budou rodiče informováni jak na webových stránkách města Náchod, tak na webových stránkách naší školy.

On-line registrace k zápisům do základních škol zřizovaných městem Náchod bude přístupná od 1. do 11. dubna 2021. V případě, že rodiče v uvedeném období registraci a podání žádosti nestihnou (např. z důvodu karantény, izolace), musí kontaktovat nejpozději do 30. dubna 2021 vybranou základní školu, která je bude informovat o dalším postupu.

Rodiče si mohou vybrat školu, do které dítě zaregistrují, právo přednostního přijetí mají děti do spádové základní školy. Spádová vyhláška zde: Obecně závazná vyhláška č (mestonachod.cz)

Postup při on-line registraci:

1. Vyberte si základní školu a klikněte na link k registraci. Při výběru více škol je nezbytné se zaregistrovat do každé zvlášť (viz odkazy níže).

2. Vyplňte registrační formulář a odešlete.

3. Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zaslána žádost o přijetí a instrukce s dalším postupem. Občas se stane, že e-mail spadne do spam koše, v případě, že vám registrační e-mail nepřijde, zkontrolujte i SPAM.

4. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte tuto skutečnost v registračním formuláři a obdržíte zároveň i formulář žádosti o odklad s informací o doložení povinných doporučení.

V případě, že rodič nebude dítě registrovat on-line, může si vyzvednout vytištěnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na určeném místě ve vybrané škole a vyplněnou ji společně s kopií rodného listu (stačí prostá kopie, není ji nutné ověřovat) podá jedním z následujících způsobů:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy,

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

poštou,

vhozením do označené schránky školy.

 

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.

 

Podrobné informace o jednotlivých školách a kritériích pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol.

 

Pokud budou rodiče potřebovat pomoci s registrací, mohou se obrátit na vedoucí odboru školství Městského úřadu Náchod Mgr. Ivetu Lukešovou (778 420 211) nebo na ředitelky/ředitele škol.

zapisy-online-930x180-768x149.png