Jdi na obsah Jdi na menu

Školní poradenské pracoviště 2017/2018

5. 9. 2017

Výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr. J. Horká

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování

 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků

 • podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání

 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ

 • provádí samostatnou poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
  služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé

 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků

 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
  věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů

 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

 • konzultační hodiny:

  • pondělí 13:30 - 14:00

  • horka(zavináč)zs-nachod.cz

  • 491426581

 

Školní metodik prevence: Mgr. G. Melicharová

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů

 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály

 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí

 • mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení

 • vytváří a ročně aktualizuje tyto dokumenty:

  • Minimální preventivní program

  • Program proti šikanování

  • Postup při výskytu rizikového chování na naší škole

  • Školní preventivní strategie

 • konzultační hodiny:

  • úterý 13:00 - 13:30

  • melicharova(zavináč)zs-nachod.cz

  • 491426581

 

Školní psycholog: Mgr. M. Vyšatová (externí spolupracovník)

 

 

S čím se na mě můžete obrátit:

 

Žáci:

 • Neshody s kamarády, se sourozenci, s rodiči

 • Špatné známky

 • Pokud máte pocit, že některému z vašich spolužáků jiní ubližují

 • Něco vás trápí a chcete si o tom popovídat

 • Můžete za mnou přijít s čímkoliv,o čem si potřebujete promluvit

 

 

Rodiče:

 • Vašemu dítěti něco chybí, je nešťastné, smutné, nebo jinak výrazněji změnilo své chování

 • Chcete se poradit ohledně jeho výchovy

 • Vaše rodina prochází složitou situací, která by mohla mít negativní vliv na Vaše dítě


 

Veškeré informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou bez souhlasu sdělovány nikomu dalšímu.


Konzultace po domluvě na tel. čísle 739 548 970 nebo emailu m.vysatova@mestonachod.cz na Městském úřadě v Náchodě (budova okresního soudu), případně přímo ve škole.