Jdi na obsah Jdi na menu

Školní poradenské pracoviště

Příspěvky

Školní poradenské pracoviště 2017/2018

5. 9. 2017

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje ředitel školy, který je koordinátorem ŠPP, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé. Personální obsazení ve školním roce 2017/2018 je zde...

 
Celý příspěvek