Jdi na obsah Jdi na menu

Školní poradenské pracoviště 2022/2023

Rubriky

Výchovný poradce

Příspěvků: 0

Příspěvky

Výchovný poradce

30. 12. 2022

Výchovný poradce

Výchovný poradce, Mgr. Jitka Horká, působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence (Mgr. Gabriela Melicharová) a panem ředitelem (Mgr. Jiří Hejk). 

  • Věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole.
  • Spolupracuje s  PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policií ČR, Městskou policií.
  • Spolupracuje se školním metodikem prevence při sledování a řešení rizikového chování (záškoláctví, násilí a šikana, vandalismus, rasismus, návykové látky, atd.)
  • Pomáhá řešit výchovné problémy, věnuje se prevenci výskytu těchto problémů.
  • Ve spolupráci s třídními učiteli pečuje o žáky potencionálně ohrožené školní neúspěšností.
KONZULTAČNÍ HODINY:

PONDĚLÍ          13:00h – 14:00h
Případně po telefonické domluvě – tel. 491 426 581
Vždy je lepší domluvit si schůzku předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu: horka@zs-nachod.cz

 
Celý příspěvek