Jdi na obsah Jdi na menu

Školní preventivní program proti kyberšikaně

30. 1. 2022

KRIZOVÝ PLÁN - KYBERŠIKANA

 

Co je kyberšikana?

 

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Jsou to nebezpečné komunikační jevy realizované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (např. pomocí mobilních telefonů nebo služeb v rámci internetu), jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti. Toto ublížení či poškození může být jak záměrem útočníka, tak důsledkem např. nevhodného vtipu, nedorozumění mezi obětí a útočníkem, nedomyšlením důsledků jednání ze strany útočníka atd. Oběť je poškozována opakovaně, ať už původním útočníkem či osobami, které se do kyberšikany zapojí později. Kyberšikana je druhem psychické šikany.

 

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou:

Kyberšikana úzce souvisí s šikanou. Zatímco klasická šikana se může projevovat jak fyzickými útoky, tak útoky psychickými, kyberšikana se odehrává pouze v psychické rovině. Kyberšikana se projevuje především ponižováním, nadáváním, urážením, zastrašováním, vyhrožováním, vydíráním, obtěžováním a pronásledováním oběti, což jsou typické projevy psychické šikany. Útoky se však odehrávají ve virtuálním prostředí. Útoky mohou být intenzivnější, dlouhodobější, uživatelé ICT mohou z utrpení oběti dokonce udělat masovou zábavu.

Na rozdíl od běžné šikany obětí kyberšikany se můžeme stát kdykoliv a kdekoliv. Stačí, když budeme připojeni k internetu nebo mobilní síti (GSM) a útočník může zaútočit i ze vzdáleného místa, např. ze svého domova.

Dalším rozdílem mezi oběma formami je identita útočníka. V případě kyberšikany je útočník většinou skrytý za přezdívkou, tzv. „nickem“, nebo jiným neurčitým identifikátorem. Stejně jako je tomu u původců kyberšikany ani u jejich obětí nezáleží na věku, pohlaví, fyzické síle, postavení v sociální skupině či úspěšnosti ve společnosti. V elektronické komunikaci jsou výše zmíněné aspekty potlačeny a nemají takový význam, jako při komunikaci tváří v tvář.

 

 Nejčastější projevy kyberšikany:

Kyberšikana se může projevovat různým způsobem. Kyber útoky mohou být realizovány dlouhodobě i krátkodobě, s rozdílnou intenzitou a s využitím velkého množství nástrojů. Mezi nejznámější projevy patří:

 • publikování ponižujících záznamů nebo fotografií

 • ponižování a pomlouvání v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek

 • krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně patologickému jednání

 • ztrapňování pomocí falešných profilů

 •  zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť

 •  vyloučení z virtuální komunity

 •  obtěžování

K těmto projevům jsou zneužívány především SMS zprávy, emaily, chat, diskuze, ICQ, Skype, blogy, sociální sítě nebo jiné webové stránky.

 

Jak tedy postupovat v případě, že se staneme obětí kyberšikany?

 
 •  ukončení komunikace – ukončit hovor, neodepisovat na SMS,e-maily,……

 • blokování útočníka – blokace telefonu na dané číslo, blokace uživatele na Facebooku

 • identifikace útočníka

 • oznámení útoku – rodiči, učiteli, kamarádovi, PČR, ……

 • nebýt nevšímavý – reagovat na náhlé změny v chování kamarádů,………

 • podpora oběti

 

Kde hledat pomoc?

 
 • U někoho, komu důvěřuješ (rodič, kamarád, učitel)

 • Pomoc ONLINE (Internet Helpline)

 • E-bezpečí

 • Národní centrum bezpečnějšího internetu (Safer Internet)

 • Poradenská linka pro pedagogy

 • Úřad na ochranu osobních údajů

 • Policie ČR

 

Jak se chránit před kyberšikanou a jak se bránit kyberútokům?

 

V současné chvíli neexistuje způsob, jak se 100% chránit před kyberšikanou a jejími útoky. Riziko můžeme pouze snížit a to díky používání a dodržování následujících pravidel:

 

Prevence kyberšikany:

 

Zde můžete výrazně pomoci jako rodiče!!!!!

 

1. Nezveřejňovat osobní údaje (citlivé informace, které mohou být zneužity).

 

2. Nesdílet fotky. Fotky, které na internet dáš třeba z legrace, mohou někoho z tvých přátel mrzet. Příliš odhalené fotky, které budou útočníkovi lehce dostupné, mohou přilákat jeho pozornost.

 

3. Bezpečně se odhlašovat.

 

4. Měnit přihlašovací údaje nebo mít bezpečnější hesla.

 

5. Nepřidávat si lidi pouze kvůli počtu.

 

6. Přidávat si pouze dobře známé lidi (Nebuďte důvěřiví k cizím lidem!!!).

 

7. Číst si pravidla užívání.

 

8. Rozlišovat virtuální a reálný život. Je moderní mít profil na sociální síti, ale uvědom si, že mnohem důležitější je to, co děláš v reálném životě.

 

9. Nastavovat sdílení. Na sociální síti si můžeš nastavit, pro koho budou informace na tvém profilu viditelné.

 

10. Nebýt závislý na sociálních sítích; nespamovat.