Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv

Směrnice k zápisu na školní rok 2023/2024

3. 2. 2023

Celý příspěvek

Popovídárna

13. 2. 2023

  Každý čtvrtek od 13 do 14 hodin ve III.A

 

          Můžete za mnou přijít s čímkoliv, o čem si potřebujete  promluvit :

  •     Neshody s kamarády, se sourozenci, s rodiči
  •      Špatné známky
  •      Pokud máte pocit, že vám, či některému z vašich spolužáků ubližují
  •      Něco vás trápí a chcete si o tom popovídat

 

          Nezůstávejte se svými problémy sami.           Gabriela Melicharová

 
Celý příspěvek

Školní preventivní program pro rok 2022/2023

13. 2. 2023

Škola: Základní škola Drtinovo nám. 121
Školní rok: 2022/ 2023
Školní preventivní tým:
●metodik prevence: Mgr. Gabriela Melicharová
●výchovný poradce: Mgr. Jitka Horká
●ředitel školy: Mgr. Jiří Hejk
●všichni pedagogičtí pracovníci jsou též zapojeni a seznámeni s preventivním
programem

Školní prostředí: Školní prostředí je pro žáky velmi důležité. Pedagogové tedy
zajišťují příznivé klima školy svým aktivním přístupem k žákům. Žáci se na něm
podílí. Dodržují předepsaná pravidla, školní řád, zdobí chodby, třídy a dbají na to,
aby se nepoškozoval majetek školy.

Cíl: Cílem je vytváření negativních postojů k sociálně patologickým jevům: šikana,
kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, vandalismus, krádeže, rasismus, xenofobie,
agresivita, vzdor k autoritě...) Prostřednictvím besed s odborníky, exkurzemi,
školních výletů, lyžařského kurzu, nabídek na konstruktivní trávení volného času,
ale především osobním působením všech pedagogů se snažíme o tvorbu
osobních a sociálních dovedností žáků.

Krátkodobé cíle: - zavedení třídních pravidel
- preventivní programy (besedy,...)
- pravidelné třídnické hodiny (práce v komunitním kruhu)

Dlouhodobé cíle: - zdokonalovat spolupráci rodičů a školy
- mapování situace v jednotlivých třídách (třídní učitel, výchovný poradce,
metodici)
- spolupráce mezi učiteli a žáky
- další vzdělávání učitelů v metodice prevence a patologických jevech
- dlouhodobá spolupráce s odborníky

 
Celý příspěvek

Krizový plán řešení šikany

13. 2. 2023

Postup školy při zjištění šikany na škole

Situace, které škola zvládne řešit sama:
1) Pokud mají pracovníci školy, rodiče či žáci podezření na šikanu neprodleně toto
své podezření sdělí metodikovi prevence.

2) Třídní učitel s metodikem prevence zahájí šetření:
a) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s obětmi

b) nalezení vhodných svědků
c) individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky
d) zajištění ochrany obětem
e) individuální rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

Metodik prevence průběh šetření zapisuje a zápisy archivuje.
V případě, že metodik prevence nemůže být přítomen šetření, zapisuje výpovědi
třídní učitel. Zápisy pak předá metodikovi prevence.

Metodik prevence informuje průběžně ředitele o průběhu šetření.

Ředitel školy informuje dle závažnosti přestupku zákonného zástupce o průběhu
šetření.

O výsledcích šetření a preventivních opatřeních je rodič (oběti i agresora)
informován ředitelem školy za přítomnosti metodika prevence a třídního učitele.

Třídní učitel navrhuje následná výchovná opatření pro potrestání agresorů:
snížený stupeň z chování, převedení do jiné třídy,...

Třídní učitel, metodik prevence a výchovný poradce spolupracují při tvorbě
intervenčního programu pro třídu, kde byla prokázána šikana.

Metodik prevence informuje všechny učitele, kteří ve třídě učí o intervenčních
postupech.
Metodik prevence dále sleduje různými metodami (rozhovor s třídním učitelem,
se žáky, s učiteli, kteří ve třídě učí, s rodiči...) situaci ve třídě.

Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku
1) Naplní-li výsledky šetření šikany skutkovou podstatu trestného činu (loupež,
omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, ublížení na zdraví,
poškozování cizí věci, znásilnění či pohlavní zneužívání) informuje metodik
prevence ředitele školy o této skutečnosti.
2) Ředitel oznámí tuto skutečnost Policii ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí
a rodičům.
3) Následná výchovná opatření řeší ředitel školy v koordinaci s výše jmenovanými
orgány.
S tímto krizovým plánem budou seznámeni:
a) všichni vyučující a pracovníci školy
b) žáci školy na začátku školního roku.
c) rodiče a zákonní zástupci na třídní schůzce nového školního roku.

Zpracovala: Mgr. Gabriela Melicharová

 
Celý příspěvek

Karneval v družině

2. 3. 2023

V pátek 10. 3. pořádá družina dětský karneval od 13:00 do 15:00 hod. Vstupné je 20 Kč,-. Zúčastnit se může každý žák. Přijď se pobavit v masce nebo karnevalovém kostýmu, a hlavně s dobrou náladou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Recitační a pěvecká soutěž

10. 3. 2023

Druhý týden v březnu jsme uspořádali recitační a pěveckou soutěž. Velká účast nás velmi potěšila. Každý náš malý umělec si svou roli zodpovědně připravil. Slyšeli jsme několik básní, které nás rozesmály, poučily i chytly za srdce. Také máme mezi námi plno nadějných zpěváků i hudebních talentů. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Povídání o zoubkách

10. 3. 2023

10. března nás navštívila paní zubařka MUDr. Marcela Černá. Povídali jsme si o zoubkách, jejich funkci i správné hygieně. Také jsme se dozvěděli, jak vzniká kaz a jakým způsobem mu předejít. Byla to příjemná návštěva, která nám připomněla  jak je důležité se pravidelně starat o své zuby a dodržovat správné návyky. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Karneval

10. 3. 2023

Druhý březnový týden jsme zakončili karnevalem. Děti se celý den nemohly dočkat, proto někteří své masky odhalili, již během dne. Účast na bále byla veliká, a tak nechyběly princezny, tanečnice, sportovkyně, čarodějnice, víly i Wednesday. Samozřejmě nás navštívili i superhrdinové, kovbojové, minecrafťáci, sportovci, kostlivci, indiáni i návštěva z Bradavic. Kromě her a soutěží nám celé odpoledne dělal radost pan DJ, bez kterého by to nebyla ta správná zábava. Všichni jsme si to parádně užili !

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Čtenářská dílna

3. 4. 2023

Březen je měsíc knihy a jak je již tradicí, připravili jsme dětem ranní čtení. Celý týden jsme se scházeli první vyučovací hodinu ve třídách, družině či knihovně, aby děti poslouchaly četbu paní učitelky, pana ředitele nebo paní asistentky. Výběr knih byl pestrý a tak si každý vybral, co se mu líbí. Někteří si přinesli plyšové kamarády nebo polštářek s dekou, aby se jim lépe poslouchalo.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

McDonald´s cup

15. 5. 2023

Děti se zúčastnily okrskového kola McDonald´s cupu. Na výborné výkony dětí jsme navázali z minulého ročníku a nakonec žáci starší kategorie vyhráli 1. místo. Porazili velké školy, jako jsou ZŠ Komenského, Plhov nebo TGM. Postup do Jaroměře se odehrál další pátek a tam naši žáci obsadili páté místo. Mladší kategorie také překvapila a skončila na krásném 2. místě. Všem dětem děkujeme za předvedené výkony a budeme se těšit na další ročník.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Africká pohádka pro 1. a 2. třídu

15. 5. 2023

Dnešní deštivý den jsme si zpříjemnili veselým představením o cestovateli Emilu Holubovi. Herecké duo z Divadélka pro školy nám přijelo zahrát Africkou pohádku, která byla velmi poutavá, veselá, zábavná i poučná. Všem se nám to velice líbilo. Už se těšíme opět na další představení.  

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Výlet do Potštejna

6. 6. 2023

Žáci prvního a druhého ročníku se vydali na potštejnský zámek. Hned u autobusu nás vítal kašpárek, který nás prováděl zámkem celé dopoledne. Starší děti se vydaly na prohlídku zámku, která byla moc hezky připravená jako příběh o životě v baroku. Pro mladší byl připravený program zvaný " Pohádkov", kde děti hledaly a poznávaly tradiční pohádky. Obě skupiny se vystřídaly v zámku i Pohádkově. Závěr naší návštěvy byl v zámeckém parku, kde jsme hledali poklad - a našli :-)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ze života školy

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky