Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu na školní rok 2018/2019


ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121
Drtinovo náměstí 121
54701, Náchod
tel. ředitel: 491814790 / 777217949
tel. sborovna: 491426581
e-mail: hejk@zs-nachod.cz

web: http://www.zs-nachod.cz

 

Termín zápisu: 5. a 6. 4. 2018, 14.00 – 17.00 hodin v budově školy

Věk dítěte –  6 let k 31. 8. 2018: dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012, pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.
Věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2018: Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží vyjádření  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře.

Formální část zápisu:

- zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.

- obdrží registrační číslo dítěte.

- předloží svůj průkaz totožnosti.

- předloží rodný list dítěte.

- zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2018.
 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237,547 01 Náchod, 3.nadzemní podlaží

 

Příspěvky

Směrnice o přijímání dětí ve školním roce 2018/2019

21. 2. 2018

SMĚRNICE   PRO    PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ   K   ZÁKLADNÍMU    VZDĚLÁVÁNÍ

PRO   ŠKOLNÍ   ROK   2018/19

                    

 

Přijímání dětí k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve

znění pozdějších předpisů.

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Více v článku...

 

 
Celý příspěvek

Klub předškoláček startuje

22. 12. 2017

pokus2.jpg

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zápis do 1. třídy | Komentářů: 0

Jak poznat zralost dítěte pro školu

10. 2. 2017

V článku naleznete informace, jak poznat zralost dítěte pro školní docházku...

 
Celý příspěvek